SOAL UTS SKI KELAS 9


MTs Insan Qurani Aceh Besar
Oleh Furqan Ar-Rasyid

Soal Essay

1. Masuknya Islam ke Nusantara melalui dua jalur utama, yaitu jalur Utara dan Selatan. Jelaskan!

2. Apa saja yang menjadi bukti-bukti nyata awal penyebaran Islam di Indonesia?

3. Bagaimana proses atau cara penyebaran Islam di Indonesia? Jelaskan beserta contoh!

4. Mengapa agama Islam diterima dengan mudah di Nusantara? Kemukakan alasannya!

5. Sebutkan dua kerajaan Islam di pulau Sumatera beserta pendirinya masing-masing? ----------------
SOAL SKI - UJIAN AKHIR MADRASAH
MTs INSAN QURANI ACEH BESAR
Oleh : Furqan Ar Rasyid

PILIHAN GANDA Salah satu contoh misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai Rahmatan lil ‘Alamin adalah ... Bangsa Arab Quraisy akhirnya memeluk agama Islam Adanya perayaan maulid Nabi Muhammad SAW di setiap negara muslim setiap tahunnya Hilangnya kebiasaan orang Arab yang suka mengubur anak perempuannya hidup-hidup Terwujudnya negara-negara Islam di Timur Tengah Ayat yang mengandung perintah untuk berdakwah kepada kaum kerabat terdekat Nabi Muhammad SAW adalah... اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِر فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah terjadi pada tahun ... 571 Masehi 13 Kenabian/Kerasulan 611 Masehi 11 Kenabian/Kerasulan Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kota Madinah ini bernama ... Thaif Khaibar Yatsrib Khandaq Mesjid yang pertama dibangun Nabi Muhammad dan kaum muslimin di Madinah adalah ... a. Mesjid Madinah b. Mesjid Quba c. Mesjidil Aqsha d. Mesjidil Haram Untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan di Madinah, salah satunya Nabi memberdayakan Ghanimah. Ghanimah artinya ... Harta rampasan perang Harta zakat yang dikelola Baitul Mal Harta temuan yang dikelola oleh para sahabat Harta yang diterima dari penduduk setempat Salah satu inisiatif yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berada di Madinah adalah memindahkan pasar kaum muslimin dari pasar orang Yahudi. Hal ini dilakukan Nabi karena ... Orang Yahudi adalah kafir yang tidak mau beriman Orang Yahudi pandai berdagang sehingga dikhawatirkan kaum muslimin jarang memperoleh keuntungan Orang Yahudi curang dalam berdagang dan sering melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan Rasulullah SAW Orang Yahudi menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh kaum muslimin Tempat pertemuan antara kaum Muhajirin dan Anshar untuk mengadakan rapat membicarakan calon khalifah pengganti Rasulullah SAW adalah ... Tsaqifah Bani Sa’idah Tsaqifah Bani Nadhir Tsaqifah Bani Quraidhah Tsaqifah Bani Anshar Para penguasa yang menggantikan kedudukan Rasulullah SAW sebagai kepala pemerintahan disebut ... Khulafaurrasyidin Syaikhul Islam Waratsatul Anbiya Amirul Mukminin Salah satu prestasi terbesar yang diraih Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah ... Memberantas kaum murtad Menaklukkan Byzantium Membukukan Al-Quran Menumpas pemberontakan Di bawah ini yang termasuk Nabi Palsu adalah ... Aswad Al Ansi Abu Aswad Ad Dualy Aswad bin Syaja’ah Amr bin Fuhairah Salah satu kebijakan Khalifah Ali bin Abi Talib adalah ... Memerangi kaum murtad di Jazirah Arab Memperluas Mesjid Nabawi di Madinah Meningkatkan peranan ulama dalam dakwah Islam Mengganti para gubernur yang diangkat pada masa Usman bin Affan Perjanjian damai antara kelompok Khalifah Ali bin Abi Talib dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang Shiffin disebut ... Majlis Nizam al Idary Majlis Nizam al Syurtah Majlis Tahkim Diwanul Jundi Majlis Tahkim Daumatul Jandal Kelompok yang tidak puas terhadap khalifah Ali bin Abi Talib maupun Muawiyah dan menyatakan keluar dan memusuhi keduanya disebut ... Mu’tazilah Khawarij Syi’ah Ahlul Bait Peristiwa yang menandai berdirinya Dinasti Bani Umayyah dengan pasti adalah ... Perang Shiffin dan terjadinya Arbitrase Terbunuhnya khalifah Ali bin Abi Thalib Penyerahan kekhalifahan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan Terjadinya peristiwa Karbala Pusat Pemerintahan Dinasti Bani Umayyah berada di ... Bagdad Damaskus Kufah Persia Salah seorang khalifah Bani Umayyah yang paling berjasa dalam pembukuan Hadits adalah ... Umar bin Abdul Aziz Al Walid bin Abdul Malik Abdul Malik bin Marwan Yazid bin Muawiyah Marwan bin Muhammad atau Marwan II, adalah khalifah terakhir Bani Umayyah yang tertangkap di ... Fustat, Mesir Qairawan, Tunisia Damaskus, Syria Tripoli, Libya Keturunan Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan Dinasti Umayyah II di sana bernama ... Abdurrahman Ad-Dakhil Yazid II Musa bin Nushair Uqbah bin Nafi Pendiri Bani Abbas adalah ... Abdullah bin Abbas Abdul Muthalib Abu Abbas As-Shaffah Ubaidillah bin Abbas Berikut ini adalah beberapa faktor yang melatar belakangi berdirinya Dinasti Bani Abbasiyah, kecuali ... Bani Abbas memposisikan diri sebagai kelompok yang anti kepada pemerintahan Bani Umayyah Kaum Syiah memiliki luka mendalam dan selalu menuntut balas atas terjadinya peristiwa Karbala Kaum Khawarij yang tidak senang kepada Ali dan Muawiyah dan melakukan berbagai macam pemberontakan Kaum Mawali (non arab dan budak) yang menuntut hak kesetaraan dan keadilan dari pemerintahan Bani Umayyah Posisi Geografis pusat pemerintahan Bani Abbas yang berada di Bagdad sangatlah menguntungkan secara politis maupun ekonomi, sebab diapit oleh dua Sungai. Kedua sungai tersebut adalah ... Nil dan Tigris Nil dan Eufrat Eufrat dan Zambesi Eufrat dan Tigris Kitab al-Muwattha’ adalah hasil karya salah seorang ulama mazhab yang sangat terkenal. Beliau adalah ... Imam Hanafi Imam Maliki Imam Syafi’i Imam Hambali Lembaga riset sekaligus perpustakaan terbesar yang didirikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid dan dikembangkan oleh puteranya khalifah Al-Makmun untuk melakukan kajian ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Lembaga ini disebut ... Baitul Mal Baitul ‘Ulum Baitul Hikmah Baitul Quran Karya Ibnu Sina dalam bidang kedokteran adalah ... Qanun fi Falsafah Qanun fi Tibb Qanun fi Dien Qanun fi Falak Karya monumental ulama-ulama hadits pada masa Abbasiyah disebut ... Kutub al-Sittah Musnad al-Kabir Akhbar al-Zaman Diwan al-Ulama al-Hadits Bangsa yang menghancurkan Bagdad di akhir masa Daulah Abbasiyah adalah ... Cina Mongol Portugal Turki Sebelum Dinasti Ayyubiah berkuasa, Mesir dikuasai oleh ... Dinasti Mamluk Dinasti Bani Saljuk Dinasti Fatimiyah Dinasti Utsmani Seorang panglima yang membuka kota Kairo dan mendirikan Al-Azhar di Mesir pada tahun 970 M bernama... a. Jauhar al-Siqly b. Salahuddin al-Ayyubi c. Najmuddin bin Ayyub d. Nuruddin Zangi Kemajuan militer Ayyubiah yang dikagumi bangsa barat, salah satunya adalah .... Mampu menciptakan senapan mesin yang memuntahkan 30 peluru per menit Penggunaan burung merpati untuk mengumpulkan informasi militer Kehebatannya mengumpulkan tentara militer terbanyak di dunia Kemampuannya dalam seni anggar pedang Islam masuk ke Nusantara melalui 2 (dua) jalur, yaitu ... Barat dan Utara Timur dan Barat Barat dan Selatan Utara dan Selatan Kesultanan Islam Aceh Darussalam didirikan oleh ... Sultan Iskandar Muda Sultan Ali Mughayat Syah Sultan Alauddin Johan Syah Sultan Muhammad Daud Syah Berikut ini adalah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa, kecuali... Kerajaan Islam Buton Kerajaa Islam Cirebon Kerajaan Islam Mataram Kerajaan Islam Demak Pesantren yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah ... Tebuireng Gontor Darussalam Ampel Denta Lirboyo Ulama Nusantara yang sangat terkenal akan jasanya dalam proses penyebaran Islam di Kesultanan Banjar adalah ... Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Syekh Yusuf Al Banjari Syekh Syamsuddin Al Banjari Syekh Makhdum Ibrahim Kitab “Tarjuman al Mustafid” adalah salah satu kitab karya Syekh Abdurrauf as-Singkili yang sangat terkenal. Kitab ini merupakan kitab dalam bidang ... Fikih Tafsir Hadits Tasawuf Seruan untuk tidak berjudi, tidak minum khamar, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotika, tidak berzina atau yang lebih dikenal dengan istilah ‘Mo Limo’ diperkenalkan oleh ... Sunan Giri Sunan Bonang Sunan Ampel Sunan Muria Keistimewaan Mesjid Demak yang merupakan warisan budaya Islam dapat dilihat dari salah satu tiangnya yang terbuat dari pecahan-pecahan kayu yang disebut... Soko Tatal Soko Guru Mihrab Canting Grebeg Pasa adalah upacara adat yang dirayakan untuk... Memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW Menyambut datangnya bulan Ramadhan Menyambut datangnya tahun baru Islam Merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha Upacara Sunda; meratakan gigi anak perempuan yang sudah berusia 7 tahun dengan alat khusus agar rata dan terlihat lebih cantik. Upacara ini juga diisi dengan pembacaan doa dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tradisi Islam ini disebut ... Suranan Selikuran Gusaran Cucurak ESSAY Sebutkan 3 (tiga) usaha yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin begitu sampai di Madinah! Apa saja faktor penyebab kemunduran dan kehancuran Dinasti Bani Abbas? Sebutkan 2 (dua) saja! Sebutkan 3 (tiga) alasan mengapa Islam mudah diterima di Indonesia! Apa yang anda ketahui tentang Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama? Jelaskan dengan singkat peranan keduanya dalam proses perkembangan pendidikan dan keislaman di Indonesia! Jelaskan 1 saja tradisi islam lokal dari masing-masing daerah berikut ini; Jawa, Sunda, Melayu, Bugis, Minang, Madura! *** مع تمنيات لكم بدوام التوفيق والنجاح Kunci Jawaban C D B C B A C A A A A D D B C B A A A C C D B C B A B C A B D B A C A B C A B C

0 Response to "SOAL UTS SKI KELAS 9"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel